Ca Rotarian mă angajez să:

1. Exemplific valoarea fundamentală de integritate în toate comportamentele și activitățile;
2. Utilizez experiența mea profesională și talentele pentru a servi ​​Rotary;
3. Fiu corect in afacerile personale și profesionale din punct de vedere etic pentru încurajarea și promovarea unor standarde etice înalte ca exemplu pentru ceilalți;

4. Fiu corect în toate relațiile cu ceilalți și voi trata cu respectul cuvenit unei ființe umane;
5. Promovez recunoașterea și respectul pentru toate profesiile care sunt utile pentru societate;
6. Ofer talentele mele profesionale: in a oferi oportunități pentru tineri, la locul de muncă pentru scutirea nevoilor speciale ale altora, și pentru a îmbunătăți calitatea vieții în comunitate;
7. Onorez încrederea oferită de Rotary și colegii Rotarieni, și nu voi face nimic care va aduca dizgrație sau reflectarea negativa asupra colegilor Rotarieni sau Rotary;
8. Nu cer privilegii de la colegi Rotarieni sau avantaje care nu se acordă în mod normal altora într-o afacere sau relație profesională