La întrunirea săptămânală din data de 2 martie colegul nostru dr. Stelian Morariu ne-a ținut o prezentare bazată pe cartea Sănătatea, un criteriu de eligibitate a decidenților al fostului membru al clubului nostru, dr. Liviu Moldovanu, trecut în neființă în anul 2015.