Etapa județeană a concursului național al cercurilor tehnico-aplicative și sportive „Prietenii pompierilor”, înregistrat in C.A.E.N.2023, etapă organizată de I.S.J Arad și I.S.U. „Vasile Goldiș” Arad s-a desfășurat în data de 19 mai 2023. Având un caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor, „Prietenii pompierilor” se organizează în scopul dezvoltării capacităților de înțelegere și de apreciere a pericolelor generate de situațiile de urgență pentru viață și mediu, precum și al promovării atitudinilor și comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor, formării și dezvoltării la elevi a unor trăsături moral-volitive, cum sunt: inițiativa, spiritul de echipă, curajul, dârzenia, hotărârea, perseverența, cinstea, corectitudinea și disciplina etc., precum și pentru atragerea unui număr mare de elevi la desfășurarea activităților cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor”.

Mulțumim gazdei  noastre, Școala Gimnazială  Vladimirescu, în special doamnelor directoare ale unității, dar și acelora care au acordat importanță implicării copiilor într-o activitate extrașcolară atât de complexă, atractivă, dar și încărcată de importanță în formarea comportamentelor civice ale elevilor, respectiv celor care au sprijinit organizarea concursului: Primăriei comunei Vladimirescu și Asociației Club Rotary Arad Cetate.

Felicitări tuturor elevilor participanți și profesorilor coordonatori!